Zdá sa, že Templári boli najväčšími dílermi trávy v stredovekej Európe

Existuje mnoho konšpiračných teórií o Templárskom ráde, skupine bojovníkov a bankárov vytvorenej v roku 1119 Katolíckou cirkvou za účelom ochrany pútnikov smerujúcich do Jeruzalema.

Tento rád v priebehu stoviek rokov narástol na aparát, ktorý bol nazvaný „prvou nadnárodnou korporáciou na svete“ a bol rozpustený v momente, ako začal ohrozovať moc kráľa Filipa IV., ktorý bol Templárom značne finančne zadlžený.

Stovky rokov potom, čo bola väčšina z Templárskych rytierov vypočúvaná a upálená na hranici, myšlienky o pokračujúcej existencii rádu vyšli aj na povrch populárnej fantázie. Prečo tomu tak bolo je jednoduché pochopiť už len z nazretia na vyobrazenia týchto rytierov – hrozivé kovové helmy, horiace červené kríže a to všetko sediac na mohutných bojových koňoch. Dokonca aj ľudia, ktorí žili v ich dobách, mali svoje teórie.

Ako sa blížil koniec templárskej nadvlády, mnoho ľudí verilo, že Templárski rytieri uctievali Baphometa a taktiež pľuvali na kríž, dokonca že „vykonávali homosexuálne praktiky“ a páchali finančné podvody. Ľudia taktiež verili, že Templári sa dostali k artefaktom ako Svätý grál a tieto aj uchovávali.

To všetko vďaka svojmu bankovníctvu, ktoré zahŕňalo ochranu pútnikov pri ich ceste do Jeruzalema a to tým spôsobom, že im zobrali všetko ich vlastníctvo, za jeho hodnotu im vystavili šek a následne im ako protihodnotu dali hotovosť.

Nová teória hovorí o tom, že práve Templári spôsobili rozkvet konope a hašišu v Európe.

Teória bude zverejnená v apríli budúceho roka v knihe Liber 420: Cannabis, Magickal Herbs and the Occult v ktorej jej autor, Chris Bennett, tvrdí, že Templári mali vo svojom vlastníctve viac než len historické predmety. Bennet v Cannabis Culture píše, že „kultúrne výmeny“ medzi islamským konopným kultom – hašišínmi – a našim rytierskym rádom viedli k obchodu s vecami ako „hašiš s vínom“. Pitie tohto nápoja bolo tradíciou hašišínov, ktorú prevzali od perzských zoroastrianov.

Názov tejto skupiny znamená v preklade „užívatelia hašišu“ alebo „predajcovia rastlín“ a následne viedol k vytvoreniu slova „assassins“ (nájomní vrahovia). Praktika pitia tohto nápoja sa rozšírila naprieč celým islamským svetom a Bennett, citujúc Dr. Mike Aldricha z roku 1978, tvrdí:

„Droga, ktorá bola používaná pri vstupe do kultu hašišínov, bola užívaná za účelom dosiahnutia vidiny raja. Nepovzbudzovala ich k zabíjaniu, neužívali ju počas svojich misií a taktiež z nej nešaleli. Práve naopak, dávala im aspoň letmý pohľad na vyššiu podobu existencie. A ak niečo spôsobilo nájomné vraždy, tak to nebol hašiš, ale politické a náboženské intrigy.“

Približne rok 1800: Templári sú upaľovaní na hranici. Obrázok z knihy Los Frailes y Sus Conventos publikovanej v roku 1854 (Zdroj: Universal History Archive/Getty Images)

Práve tento súbor tradícií prevzali Templári od Hašišínov, s ktorými „vykonávali obchody s vedomosťami a tovarom.“ Tento fakt dokonca vyústil k vlastnej „okultnej teórii (cca z 18. storočia), že boli títo európski rytieri založení práve Asasínmi (nájomnými vrahmi) a taktiež zasvätení ich okultným tajomstvám.“

S najväčšou pravdepodobnosťou bola táto situácia jednoducho len súborom „dočasných oddaností medzi Templármi a Asasínmi proti spoločnému nepriateľovi z Blízkeho Východu,“ no to ľuďom nezabránilo v špekulovaní, vďaka križiackou cestou poháňanej islamofóbii, o intímnosti vzťahu medzi moslimami a Templármi.

Bez ohľadu na povahu ich spolupráce Bennett tvrdí, že „boli Templári duchovne ovplyvnení určitým hnutím Islamu“ a že si „mnoho základných vecí tvoriacich ich rád požičali práve z tejto sekty.“ Ďalej cituje Konrada Bercovici z roku 1929:

„Títo gavalieri priniesli do svojej domoviny tie najsmrteľnejšie narkotické rastliny, hašiš a Konope indické, ktorých užívanie mení ľudí na divoké zvieratá. Pod ich vplyvom sa aj tí najmilší jednotlivci menia na netvorov a vrahov.“

A skutočne tomu tak bolo a „kult hašišu v Európe začal po návrate rytierov do Francúzska rozkvitať.“ A tak ak si aj uvedomíme, že tráva z nich nerobila šialených bojovníkov, je jasné, že ju do svojej domoviny doviezli.

Profesor Georg Luck z univerzity Johns Hopkins University si myslí, že aj samotný mýtus o Svätom grále má čo dočinenia s konope.

„Členovia Hašišínov hašiš fajčili, alebo pili preto aby sa stali nesmrteľnými. Práve myšlienka, ktorá stojí za hašišovým vínom, v nás môže evokovať koncept Svätého grálu, ktorý mal údajne byť látkou alebo objektom, ktorý pre hŕstku vyvolených prinesie šťastie na zemi a blaženosť v nebi.“

Templári zrejme tiež vyrábali svoj vlastný krém z kôry na báze aloe nazývaný Jeruzalemský nápoj a využívali ho ako topické antiseptikum, fungicíd a baktericíd. Je jasné, že sa nebáli skúmať hranice toho čo konope ponúka.

Vedomosti o jeho používaní dospeli až k tomu bodu, že sa v európskych alchymistických a lekárskych textoch začali objavovať recepty na výrobu marihuanového vína a tinktúr. Templárski rytieri tak neboli priamymi dílermi trávy ale nepopierateľný je fakt, že ich vzťahy so Stredným Východom výrazne ovplyvnili kultúru v ich rodnej Európe.

Myslieť si, že práve tráva poháňala jednu z najtrvácnejších konšpirácií o tomto ráde, je celkom pozoruhodné. Musíte si dať hašišového vína asi za desiatich aby ste sa dopracovali k niečomu takému…