Dekriminalizácia marihuany klope na dvere! Vieš, čo to znamená?

Dekriminalizácia marihuany klope na dvere aj na Slovensku – poriadne silno a hlasno. Zdá sa, že kompetentní sa už konečne budú musieť touto vecou vážne zaoberať – či už chcú, alebo nie. Petície, pochody, verejné diskusie a zhromaždenia, ale aj situácia v okolitých krajinách – to všetko prispelo ku potrebe riešenia tejto otázky aj u nás doma. Po dekriminalizácii marihuany už dlhšie volajú aj niektoré strany z liberálneho spektra našej politickej scény.

Ak sleduješ internet a telku, určite vieš, o čom hovorím. V rámci Európskej únie má Slovensko momentálne najprísnejšiu legislatívnu úpravu – drakonické tresty postihujú aj toho najposlednejšieho užívateľa s pár gramami trávy vo vrecku. Je to v poriadku? Prečo to u nás musí byť inak, ako vo vyspelejšej časti Európy?

Ako je to na Slovensku? Dlhý bič a malý dvor!

Áno, tresty na Slovensku za marihuanu sú naozaj veľmi prísne. Trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi rieši § 171 a §172 Trestného zákona. Marihuana je tu v jednom vreci s tými najtvrdšími drogami. Čo je však zaujímavé? Samotné užívanie marihuany sa u nás netrestá – užiť ju môžeš beztrestne.

Putá s kľúčom položené na hárku s odtlačkami prstov

Postih ťa čaká napríklad iba za jej kúpu, zadováženie, prechovávanie, či predaj. Znaleckým skúmaním sa posudzuje obsah THC a množstvo, ktoré sa u teba nájde. Ak sa z neho dajú vyrobiť 1 až 3 jednorazové dávky – čaká ťa basa do 3 rokov, ak je to 4 až 10 dávok – očakávať môžeš až 5 ročnú “dovolenku“ na štátne trovy. Vyhliadka tak dlhých obligatórnych pobytov v erárnych modrých teplákoch určite pôsobí hrôzostrašne. Sú tieto tresty primerané, alebo sa ti zdajú neadekvátne vysoké?

Dekriminalizácia nie je legalizácia! Poznáš rozdiel?

Dekriminalizácia znamená, že ak sa aj účinky Trestného zákona na určité konanie nevzťahujú, toto konanie stále ostáva protiprávne a postihnuteľné. V prípade marihuany ide o to, že by sa do určeného limitu – stanoveného počtom rastlín a množstvom v gramoch, jednalo iba o priestupok. Presná hranica tohto množstva stanoví, či sa na teba bude hľadieť ako na priestupcu, alebo páchateľa trestného činu. Díleri a priekupníci sa tak trestnoprávnej zodpovednosti nevyhnú, ale malý koncový užívateľ je posudzovaný oveľa miernejšie – iba v priestupkovom konaní.

Legalizácia je uznanie protiprávneho konania za zákonné v plnom rozsahu – bez uplatňovania akéhokoľvek postihu. Fungovalo by to tak, že obchodníci a pestovatelia marihuany by svoju činnosť zlegalizovali – štátu by zároveň začali odvádzať všetky prislúchajúce dane a poplatky. Znamenalo by to prínos do štátnej pokladne a zároveň významné oslabenie čierneho trhu s marihuanou. Však prečo by si kupoval trávu niekde v tmavom podchode, keď si ju môžeš kúpiť legálne v obchode, nie?

Muž drží v rukách tablet, na ktorom je petícia pre dekriminalizáciu marihuany

Marihuanu svet postupne prijíma! Prečo Slovensko zaostáva?

Slovensko veru má čo robiť, aby dobehlo krajiny, ktoré sú s dekriminalizáciou marihuany výrazne popredu. V Holandsku došlo ku dekriminalizácii marihuany už v roku 1976, po celej krajine fungujú tzv. coffeeshopy, kde si ju môžete legálne zakúpiť a spotrebovať. Holandsko je veľmi vyhľadávanou destináciou z dôvodu “konopnej turistiky“ – návštevníci si tu môžu dosýta vychutnať to, čo majú doma zakázané. V Kanade je rekreačné užívanie marihuany povolené od roku 2018.

New York je už 15. štátom USA, ktorý zlegalizoval rekreačné užívanie marihuany – obyvatelia môžu vlastniť 85 gramov na rekreačné účely, alebo 24 gramov koncentrátu. Priateľsky sa ku rekreačnému užívaniu konope stavia tiež Uruguaj, Gruzínsko, Izrael, Mexiko, alebo Jamajka. V susednej Českej republike je držba menej ako 10 gramov trávy, či pestovanie menej ako 5 rastlín stále posudzované len ako priestupok. A to je hneď tu vedľa nás – doslova za kopcom!

Dekriminalizácia marihuany je na spadnutie – čo môžeš urobiť ty?

Mimoparlamentná liberálna strana rozbehla v lete na internete petíciu za dekriminalizáciu marihuany na Slovensku – link tu  → Dekriminalizácia marihuany na Slovensku. Ku koncu augusta ju podpísalo už približne 20 000 ľudí, ktorí považujú tresty za držanie a pestovanie marihuany pre vlastnú potrebu za neľudské. Po vzore Islandu predstavujú program proti zneužívaniu drog – hlavne u detí, podporujú mládežnícke aktivity ako sú šport a umenie, alebo sprístupnenie sociálno – psychologických služieb v každom okresnom meste.

Ak ťa téma zaujala – nabi dáta, potráp googel a ak chceš, aj ty máš možnosť sa vyjadriť! Podľa vyjadrenia povolaných by sa legislatíva mohla upraviť ešte v tomto volebnom období. Tak veď uvidíme…

Článok pre teba pripravil Vojtech

Vojto

Vášnivý fajčiar a externý copywriter, spracuje akúkoľvek tému pútavo a zrozumiteľne. Podelí sa s vami o skúsenosti, ktoré majú cenu zlata a informácie, ktoré inde nenájdete.