Ako správne oplachovať konope

Preplachovanie rastlín a aj konope, je bežný výraz medzi pestovateľmi, a to najmä vo chvíľach, keď je z akéhokoľvek dôvodu potrebné zbaviť rastliny nadmerného množstva živín. Tento proces je známy aj ako preplachovanie koreňa, pri ktorom pestovatelia zalievajú rastliny s veľkým množstvom vody ( iba voda, bez pridaných živín), aby sa znížilo množstvo hnojiva nahromadeného v substráte.

Čo je preplachovanie koreňa?

Preplachovanie koreňa je proces, ktorým sa dosahuje optimálne množstvo živín nahromadených v substráte. Tento proces uskutočňujeme, ak intenzívnemu používame hnojivá, pri prehnojení, aby zabránil zamknutiu živín v substráte, alebo aby sa zbavil živín používaných v cykle pred zberom (proces zameraný na cieľový produkt).

Ako správne preplachovať konope?

Existuje viacero spôsobov, ako prepláchnuť vaše rastliny

Najbežnejším postup je použiť  5x-10x väčšie množstvo vody ako je kvetináč (tzn. 3 litrové nádoby> 15-30 litrov vody). Počas tohto zalievania si môžeme všimnúť, ako odtekajúca voda mení svoju farbu z tmavej na transparentnú.

To naznačuje, že väčšina živín bola prepláchnutá. Tento postup je dobré použiť v prípade, ak je naším cieľom skorý zber, pretože po tomto prepláchnutí postačí počkať 10 a môžeme žať. Najväčšou výhodou tohto postupu je skrátenie času pred zberom, vďaka zrýchleniu procesu uvoľnenia substrátu z živín.

kvet marihuany v dlaniach

– Ak naším cieľom nie je skorý zber konope, ďalším vhodným postupom preplachovania je pokračovanie v bežnom zalievaní (bez pridávania živín alebo umelých hnojív), až kým neuvidíme, ako začínajú listy žltnúť (to je znamením, že živiny v substráte sú spotrebované a rastlina začína pokrývať svoje potreby konzumáciou listov).

Toto je najvhodnejší postup, ktorý však nie je preferovaný komerčnými pestovateľmi, pretože prebieha pomalšie a bez stresu. Ďalším plusom tohto postupu je menšia spotreba vody, čo znamená menej minutých peňazí a nejaké úspory.

Tretia metóda je použitie chelátových činidiel, ktoré priťahujú ťažké kovy (hlavnou funkciou chelatačných činidiel je zabrániť  toxicite ťažkých kovov u ľudí). Tieto chelatačné činidlá tvoria komplex s iónmi ťažkých kovov, pomáha ich vylúčeniu zo substrátu, a tým sa potom urýchľuje proces preplachovania.

Existuje mnoho vysoko kvalitných výrobkov v tejto oblasti a sú vhodné najmä pre tých pestovateľov, ktorí sa ponáhľajú na zber a pre tých, ktorí používajú hydroponické systémy. Vyskúšali sme mnohé z nich a odporučiť môžeme nasledovné produkty: CannaFlush od Canna, Final Flush od Grotka alebo Flory Kleen od General Hydroponics.

* V každom prípade je potrebné zdôrazniť, že ak je naším cieľom čistiť substrát od živín, nikdy by sme nemali používať vodu z vodovodu, pretože sú v nej rozpustené rôzne minerály (množstvo závisí od vašej oblasti). K správnemu prepláchnutiu rastlín potrebujeme vodu s reverznou osmózou (RO). Použitie takejto vody zaisťuje, že k substrátu nebudú pridané žiadne minerály, a tým sa podporuje proces preplachovania.

A čo enzýmy? Je ich používanie užitočné?

korene konope

Enzýmy sú prírodné proteínové molekuly, ktoré katalyzujú chemické reakcie, keď je to možné. V našom prípade, ktorý je pestovanie marihuany je ich hlavnou úlohou rozklad mŕtveho koreňového materiálu, aby sa zabránilo rastufytopatogénnych húb. Enzýmy môžu tiež prispieť k podpore rastu rastlín, pretože cukry, ktoré vznikajú po použití enzýmov, sú potravou pre užitočné baktérie, ako je napríklad trichoderma.

Niektorí pestovatelia používajú enzýmy v období preplachovania – v poslednom štádiu pred zberom. Je to veľmi diskutabilný bod, pretože proces, ktorý sa vyskytuje pri tomto type preplachovania, nie je urýchlený použitím enzýmu, a preto  sme presvedčení, že používanie enzýmu vo fáze preplachovanie je plytvaním peniazmi.

Enzýmy sú nielen užitočné ale sa aj veľmi odporúčajú použiť počas celého cyklu rastu, pretože zlepšujú zdravie koreňového systému, čo by malo v konečnom dôsledku zabezpečiť  lepšiu a bohatšiu úrodu konope.

* Dôležité: Nikdy nepridávajte enzýmy v kombinácii s okysličenou vodou (H2O2), pretože vytvárajú voľné radikály, ktoré ovplyvňujú proteíny, ktoré ich zbavujú živín.

osoba drží v dlaniach raslinu s koreňovým systémom v substráte

Ako dosiahnuť optimálne množstvo živín v substráte?

Odpoveď je jednoduchá, najlepším spôsobom, ako dosiahnuť optimálne množstvo živín, je kontrola EC (PPM) – teda elektrickej vodivosti ku kontrole živín v roztoku. PPM testery používame, ak chceme vedieť, aké množstvo živín dávame našim rastlinám. Väčšina nutričných značiek ponúka pokyny na zarobenie EC roztoku, stačí len podľa nich postupovať.

Ak chceme mať istotu, že naše rastliny budú zdravé, najlepšie, čo môžeme urobiť, je skontrolovať elektrickú vodivosť roztoku ešte pred jeho použitím. Samozrejme, na používanie umelého hnojiva nám stačí logika – konopné semená a staršie rastliny nepotrebujú rovnaké množstvo živín.

Rovnako aj rastliny, ktoré len začínajú kvitnúť potrebujú menej živín ako už rozkvitnuté rastliny. Jednoducho, začínajte vždy s malými dávkami a postupne (najlepšie v týždňových intervaloch), ich zvyšujte.

*V niektorých oblastiach, kde je voda z vodovodu príliš tvrdá (príliš veľa rozpustených minerálov, nielen chlór), je vhodné použiť filtre s reverznou osmózou.

Ak použijeme len vodu s RO na prípravu vyživovacieho substrátu, budeme presne vedieť, čo naše rastliny jedia (len to, čo sme pridali). Týmto spôsobom sa vyhneme zablokovaniu živín a ďalším nedostatkom a toxicite pochádzajúcej z nízkej kvality vody.

Dajte nám like a pomôžte nám legalizovať marihuanu v Slovakistane!