Vplyv marihuany na psychiku: 10 spôsobov, ako mení našu myseľ a správanie!

Vplyv marihuany na psychiku jednotlivca je možné všeobecne rozdeliť na pozitívny a negatívny. Medzi priaznivé dôsledky jej konzumácie patrí pocit blaženosti, spokojnosti a dobrej nálady, medzi tie menej príjemné zas depresia, úzkosť či vytváranie návyku. Ako to marihuana dokáže? Marihuana obsahuje zlúčeniny známe ako kanabinoidy, ktoré pomocou špeciálnych receptorov interagujú s endokanabinoidným systémom tela, čím vplývajú na množstvo našich životných funkcií. Účinky marihuany na psychiku konzumenta sú preto pestré, TOTO je 10 najčastejších z nich!

 1. Zmenené vnímanie priestoru a času
  Marihuana môže skresliť vnímanie priestoru a času. Následkom tohto účinku býva pocit, že čas plynie oveľa pomalšie, čo potvrdzuje až 70% konzumentov kanabisu. Minúta v ich prežívaní môže vyzerať ako hodina, z čoho pramení aj tendencia nadhodnocovať uplynulý čas. Počas trvania rauša sa môžu zintenzívniť aj zmyslové zážitky, predovšetkým výraznejšie a živšie vnímanie farieb a zvukov. Tieto zmeny môžu prispieť k individuálnemu zážitku veľmi vysokej úrovne.
 2. Euforická nálada a relax
  Pocit eufórie a povznesenej nálady zažíva množstvo spotrebiteľov marihuany. Spôsobuje to aktivácia endokanabinoidných receptorov v ich mozgu a následné uvoľňovanie dopamínu, tzv. hormónu šťastia – neuroprenášača spojeného s potešením a odmenou. Marihuana prináša tiež pocit dokonalého relaxu a pokoja, čo priťahuje najmä tých, ktorí chcú „vypnúť“ a uľaviť si tak od každodenných starostí a stresu.
 3. Zvýšená kreativita a zlepšenie kognitívnych funkcií
  Časť nadšencov konope uvádza, že vplyvom THC stúpa ich kreativita, tvorivosť a divergentné myslenie. Inak povedané, svoju myseľ využívajú vynaliezavejším spôsobom – generujú viac nápadov, sú viac činorodí a skúmajú všetky možné riešenia daného problému. Príčinou je zrejme to, že konope mení nervovú aktivitu v oblastiach mozgu, ktoré sa spájajú s kreativitou a riešením problémov. Pravdou ale zostáva, že dlhodobá a nadmerná konzumácia marihuany môže kognitívne funkcie a tvorivé schopnosti jedinca skôr znížiť.
 4. Zhoršenie krátkodobej pamäte
  Ďalším účinkom marihuany môže byť zhoršenie krátkodobej pamäte a pozornosti, čo sťažuje sústredenie a uchovávanie nových informácií. Môže za to vplyv kanabinoidov na činnosť hipokampu. Ide o časť mozgu, ktorá zohráva kľúčovú rolu pri obnovovaní a tvorbe pamäte, upevňovaní a ukladaní informácií z krátkodobej pamäte do pamäte dlhodobej či priestorovej orientácii. U víkendových užívateľov konope je tento stav len dočasný, pri ťažších konzumentoch však môže mať poškodenie ich kognitívnych funkcií trvalejší charakter.
 5. Nečakané zmeny nálad
  Marihuana sa okrem iného používa na vyvolanie pocitov šťastia a zlepšenie nálady. Niekedy však dokáže našu myseľ ovplyvniť dosť nepredvídateľným spôsobom. V praxi to znamená, že niektorí konzumenti môžu prežívať eufóriu a smiech, iní zas úzkosť, depresiu či stavy podráždenia. Všetko závisí od faktorov, ktorými sú dávkovanie, kmeň použitej marihuany či tolerancia THC. Zvyčajne platí, že Cannabis sativa nabíja energiou, vyvoláva smiech a pôsobí antidepresívne, Cannabis indica zas účinkuje sedatívne a tlmivo.
 6. Zvýšená chuť do jedla
  Jedným z najznámejších vedľajších účinkov marihuany je nekontrolovateľná chuť do jedla, tzv. munchies. Vedci predpokladajú, že sa jedná o dôsledok aktivácie kanabinoidných receptorov v časti mozgu zvanej hypotalamus (podlôžko), ktorá riadi chuť do jedla a príjem potravy. Marihuana zintenzívňuje vnímanie chuti aj vône, čo vedie k oveľa vyššej túžbe po konzumácii jedla než obvykle.
 7. Zmeny zmyslového vnímania
  Marihuana môže vyvolať zmeny zmyslového vnímania vrátane intenzívnejšieho precítenia zvukových a svetelných podnetov či dotyku. Toto skreslenie sa prejavuje ako zvýšená citlivosť na zmyslové vstupy, alebo zmeny v interpretácii zmyslových informácií. Sú ľudia, ktorí považujú tento efekt za príjemný, iní fanúšikovia konope ho zas opisujú ako únavný a dosť mätúci.
 8. Úľava od bolesti
  Marihuana sa vďaka svojim analgetickým vlastnostiam už po stáročia používa ako účinný prírodný liek proti bolesti. Kanabinoidy, ako tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD), interagujú s naším endokanabinoidným systémom, prostredníctvom ktorého dokážu ovplyvniť vnímanie bolesti a tlmiť zápal. Marihuana sa preto v medicíne často používa na zmiernenie príznakov súvisiacich s chronickými bolestivými stavmi či dlhodobou neuropatickou bolesťou.
 9. Riziko psychických porúch
  Marihuana má na psychiku konzumenta celý rad potvrdených krátkodobých účinkov. Jej dlhodobé a časté používanie však so sebou prináša zvýšené riziko niektorých psychických porúch vrátane schizofrénie, bipolárnej poruchy či depresie. Expozícia vyšším koncentráciám THC po dlhší čas predstavuje nebezpečenstvo najmä pre citlivejších a zraniteľnejších jedincov. Bolo tiež zistené, že užívanie kanabisu počas dospievania je spojené s vyššou pravdepodobnosťou psychických problémov v dospelosti.
 10. Poruchy spánku
  Marihuana sa z dôvodu svojich relaxačných a sedatívnych účinkov používa ako prostriedok na uľahčenie zaspávania a zlepšenie spánku. Jej chronické a nadmerné používanie však môže naše spánkové vzorce narušiť. Pravidelné a vysoké dávky kanabisu dokážu nabúrať kvalitu spánku REM (fázu najhlbšieho spánku) a sťažiť 1. fázu spánku (non – REM1), teda prechod zo stavu bdelosti do ľahkého spánku. Navyše, odvykanie od marihuany môže poruchy spánku ešte viac zhoršiť, čo spravidla vyúsťuje do nespavosti, únavy a ospalosti počas dňa.

Vplyv marihuany na psychiku – resumé

Na záver článku môžeme skonštatovať, že účinky marihuany na psychiku človeka sú rôzne – od eufórie a relaxu až po zmeny vnímania, kognitívnych funkcií či nálad. Teraz už vieme, že pôsobenie marihuany je širokospektrálne a jej vplyv na jednotlivca sa líši v závislosti od subjektívnych faktorov a spôsobu upotrebenia. Nech už teda používate konope na zábavu, relax, zmiernenie bolesti či ako bohatý zdroj inšpirácie, pochopenie jeho vplyvu na ľudský organizmus vám môže pomôcť vychutnať si ho efektívnejšie a viac bezpečne. Nech sa vám darí, priatelia!