Čo všetko inhalujete v marihuanovom dyme? Spoznajte skutočnú pravdu o jeho škodlivosti!

Čo všetko inhalujete v marihuanovom dyme? Faktom je, že o škodlivosti fajčenia sa už toho popísalo dosť. Na každej škatuľke cigariet sa nachádzajú obrázkové aj textové zdravotné výstrahy, v tlačených i elektronických médiách prebieha množstvo preventívnych a edukačných kampaní, veľa informácií ponúka tiež internet.

Všetko sa však týka skôr tabaku a tabakových výrobkov, pričom marihuana zostáva trochu nepovšimnutá. Ak vás teda zaujíma, čo vťahujete do pľúc pri každom šluku z jointa, bonga či šlukovky, čítajte ďalej! Nateraz vám prezradíme len toľko, že žiadna vitamínová bomba to veru nebude…

Je fajčenie kanabisu (ne)bezpečné?

Začneme asi tým, že fajčenie čohokoľvek nášmu telu veľmi neprospieva, ba práve naopak. Kameňom úrazu je horenie, pri ktorom vzniká celý rad toxických látok, karcinogénov a škodlivín. Druh spaľovanej sušiny pritom až tak podstatný nie je. Môžeme tak predpokladať, že marihuanový dym bude naše pľúca poškodzovať tiež, k čomu významne prispieva aj spôsob jeho inhalácie. Z dôvodu lepšieho vstrebávania THC ho totiž fajčiari zvyknú vždy na niekoľko sekúnd v sebe zadržať, čím zámerne predlžujú jeho kontakt s pľúcnym tkanivom. Je to však zbytočné, lebo na efekt THC to vôbec nevplýva.

Ozývajú sa hlasy pre aj proti! Komu veriť?

Vedeli ste, že v porovnaní s tabakom obsahuje konopný dym až niekoľkonásobne viac dechtu? Veľmi paradoxne tak vyznievajú výsledky štúdie vedcov z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA), korí tvrdia, že fajčenie marihuany nesie so sebou oveľa nižšie riziko rakoviny pľúc, než klasické fajčenie tabaku.
Niektoré štúdie naznačujú, že karcinogenita tabakového a marihuanového dymu nie je rovnaká. V akom zmysle? Fajčiari tabaku sú vraj vystavení rakovinotvorným a toxickým látkam viac, než používatelia konope. Objavil sa tiež názor, že protektívne účinky kanabinoidov môžu dokonca vyvažovať škodlivý vplyv dymu pri jeho vdychovaní.
Verte komu chcete, no pokladať marihuanu za nevinnú bylinku by sme vám rozhodne neradili. Pozrime sa preto, čo všetko sa v marihuanovom dyme nachádza a ktoré jeho zložky vám môžu uškodiť najviac.

 1. Kanabinoidy
  Kanabinoidy sú chemické zlúčeniny, ktoré sa v prírode vyskytujú v rastlinách konope (čeľaď Cannabaceae). Objavených bolo viac než 100 druhov, medzi najznámejšie patrí psychoaktívny tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN), kanabichromen (CBC) či kanabigerol (CBG). Kanabinoidy po skonzumovaní interagujú s endokanabinoidným systémom nášho tela, čím vplývajú na riadenie životných funkcií, ako spánok, pamäť, plodnosť, náladu, chuť do jedla, reakciu na zápal, vnímanie bolesti a mnoho iných.
 2. Terpény (terpenoidy, izoprenoidy)
  Terpény sú prírodné aromatické zlúčeniny s liečivým účinkom, ktoré sú obsiahnuté v siliciach (éterických olejoch). Spolu s kanabinoidmi môžu pôsobiť synergicky, udávajú najmä chuť a vôňu konope.
 3. Oxid uhoľnatý (CO)
  Oxid uhoľnatý je bezfarebný jedovatý plyn bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní materiálov obsahujúcich uhlík. Je nedráždivý a ľahší ako vzduch. V čom spočíva jeho nebezpečenstvo? Oxid uhoľnatý sa v krvnom obehu človeka viaže na hemoglobín, čím bráni prenosu kyslíka do tkanív a orgánov.
 4. Decht
  Decht je kvapalný produkt tepelného rozkladu organických látok bez prístupu vzduchu. Táto tmavá olejovitá kvapalina je silne toxická a má výrazné karcinogénne účinky. Ukladá sa hlboko v pľúcach, narúša ich samočistiacu schopnosť a poškodzuje alveoly (pľúcne mechúriky). Pri fajčení jointa sa do pľúc dostáva asi 4 až 5-krát viac dechtu než pri bežnej cigarete.
 5. Polyaromatické uhľovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAU, PAH)
  Polyaromatické uhľovodíky alebo polycyklické aromatické uhľovodíky sú skupinou aromatických uhľovodíkov s najmenej dvoma benzénovými jadrami, ktoré vznikajú pri nedokonalom spaľovaní. Existuje ich niekoľko stovák, pričom mnohé z nich sú mutagénne a karcinogénne. Je to napríklad benzén, naftalén či acetaftén.
 6. Prchavé organické zlúčeniny (Volatile organic compoud – VOC)
  Prchavé organické zlúčeniny sú látky, ktorých zloženie im umožňuje, aby sa vyparili za normálnych interiérových atmosférických podmienok teploty a tlaku. Môžu mať krátkodobé aj dlhodobé nepriaznivé (neurologické, respiračné) účinky na zdravie. V prípade fajčenia marihuany hovoríme o acetóne, toluéne či etylbenzéne.
 7. Kyanovodík (HCN), amoniak (NH3)
  Kyanovodík je bezfarebná, prudko jedovatá látka s charakteristickým zápachom. Často sa používa ako jed na potkany a hmyz. Kyanovodík spôsobuje udusenie, ovplyvňuje použitie kyslíka takmer vo všetkých orgánoch tela, čo môže viesť rýchlo k smrti. Postihuje hlavne orgány citlivé na nízku hladinu kyslíka – centrálny nervový systém, kardiovaskulárny systém (obehovú sústavu) a dýchaciu sústavu.
  Amoniak je binárna zlúčenina dusíka a vodíka. Pri normálnom tlaku a teplote sa jedná o bezfarebný, toxický a žieravý plyn s ostrým a silne dráždivým zápachom.
 8. Ťažké kovy
  Ťažké kovy sú pri určitých koncentráciách v tele toxické až smrteľné. Kontaminujú životné prostredie, no usádzajú sa aj v organizmoch, z ktorých sa odbúravajú len veľmi obťažne. Chronická expozícia ťažkým kovom predstavuje vážne zdravotné riziká vrátane neurotoxicity a karcinogenity. Pri spaľovaní konope sa jedná o kadmium, ortuť a olovo.

Čo všetko inhalujete v marihuanovom dyme – resumé

Práve sme spoznali kompletnú zmes škodlivín, známych karcinogénov a zlúčenín, ktoré fajčiar pri spaľovaní konope vdychuje. Ak aj pripustíme, že marihuanový dym môže mať iný rizikový profil než dym tabaku, nemení to nič na tom, že inhalovanie hocijakého dymu prináša so sebou isté riziká. Na pochopenie dlhodobých zdravotných dôsledkov súvisiacich s fajčením marihuany bude preto nutný ďalší vedecký výskum.