Zhoršuje fajčenie konope krátkodobú pamäť?

Určite si veľa milovníkov zelenej byliny kladie otázku, do akej miery ovplyvňuje fajčenie konope ich pamäť, poprípade schopnosť učiť sa. O tom, či marihuana oslabuje pamäť sa viedla nie jedna diskusia.

Faktom je, že doposiaľ nebolo urobených dostatok výskumov, aby sa toto tvrdenie mohlo potvrdiť, alebo vyvrátiť. Časom však výskumy pribúdajú, ako aj pribúdajú vedci, ktorí sa snažia uviezť veci na správnu mieru.

Množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú ľudskú pamäť je pre jej komplikovanosť takmer nekonečné. Všetky informácie, ktoré sa k nám práve dostali (do čoho spadá aj čítanie tohto textu), sa ukladajú do krátkodobej pamäte a sú dočasné.

Do dlhodobej pamäte sa dostane len časť týchto informácií, kde sú uložené na dobu neurčitú a veľa z nich sa zachová na celý život. Značný podiel na prenose týchto informácií, má sústredenosť jedinca.

Do akej miery vplýva marihuana a jej konzumácia na sústredenie sa?

Po najnovších výskumoch sa vedci domnievajú, že užívanie marihuany môže zmeniť spôsob ukladania informácií v krátkodobej pamäti. Jedná sa však len o dočasný stav, kedy je nervová signalizácia narušená a tým pádom je do určitej miery ovplyvnená aj schopnosť sústrediť sa.

Spôsobuje to jedna zložka marihuany tým, že sa naviaže na receptory v mozgu, ktoré zodpovedajú za pamäťové schopnosti.

Dve hlavné zložky konope

Lenže do úvahy treba brať aj vplyv iných látok, ktoré jedinec konzumoval, ako aj jeho psychické rozpoloženie, poprípade podiel aktívnych zložiek v marihuane. Zložka zvaná CBD, ktorá nemá psychoaktívne účinky, na rozdiel od THC schopnosť sústredenia nijako nenarúša.

Takže v konečnom dôsledku, vzhľadom k množstvu faktorov vplývajúcich na schopnosť sústredenia jedinca, nie je možné jednoznačne tvrdiť, že marihuana ovplyvňuje krátkodobú pamäť. Pokiaľ vás táto správa potešila, pokojne zdieľajte článok s priateľmi, ktorým by takisto urobila radosť.

Článok pre vás pripravil: Smoker Joker

Joker Smoker

Vtipálek, obdivovateľ hustého dymu a dobrej nálady, venuje sa písaniu rozličných textov i netextov. Potulný bavič a chytač príležitostí.