Marihuana a jej vplyv na pamäť! Čo hovorí na tento problém moderná veda?

Marihuana a jej vplyv na pamäť sa v poslednej dobe dostáva čoraz častejšie do hľadáčika odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú najmä v súvislosti so stupňujúcim sa tlakom na jej dekriminalizáciu, legalizáciu či použitie na liečebné účely. Stále viac sa hovorí o pozitívnom vplyve marihuany pri liečbe veľkého množstva ochorení (vrátane tých najťažších) a zmierňovaní ich symptómov či pomoci pacientom trpiacim chronickými bolesťami rôzneho druhu a pôvodu. V dnešnom článku sa zameriame na otázku, či a do akej miery dokáže tráva ovplyvniť našu pamäť a činnosť mozgu ako takého. Ak si fanúšikom veselej rastlinky a táto problematika je ti blízka, čaká ťa pár minút skutočne zaujímavého čítania!

Šlukovanie jointa - detail úst a ruky držiacej horiaceho jointa

Marihuana a jej vplyv na pamäť je predmetom mnohých štúdií! Čo doteraz vedci zistili?

Naša pamäť je psychický proces. Môžeme ju nazvať akousi schopnosťou uchovávať informácie a následne si ich spätne vybavovať. Poznáme síce viac druhov pamätí, ale v spojitosti s marihuanou nás bude asi najviac zaujímať pamäť krátkodobá a dlhodobá. Krátkodobá pamäť sa nachádza v prefrontálnych lalokoch bezprostredne za tvojím čelom, pričom dlhodobá pamäť je lokalizovaná v strednej časti spánkového laloku v hipokampe. Do krátkodobej pamäte sa ukladajú aktuálne a okamžité udalosti – nové informácie sa do nej v obmedzenom množstve zapisujú iba dočasne, na prechodný a pomerne krátky čas. Naopak, do dlhodobej pamäte sa údaje a udalosti ukladajú na dobu neurčitú – funguje v podstate ako informačný rezervoár (sklad). Ak si na prežitú udalosť či zážitok vieš spomenúť aj po pol hodine, máš ju bezpečne uloženú vo svojej dlhodobej pamäti. Ľudský mozog však aj napriek všetkým doteraz zisteným skutočnostiam zostáva pre výskumníkov veľkou neznámou.

Detail rúk: jedna osoba podáva druhej horiaci joint

Zhoršuje marihuana pamäť? Áno aj nie! Ako tomu rozumieť?

Doterajšie zistenia naozaj potvrdzujú, že užívanie marihuany môže dočasne ovplyvniť fungovanie krátkodobej pamäte. Ako je to možné? Látky obsiahnuté v konope sa spájajú s mozgovými receptormi nesúcimi zodpovednosť za pamäť, čím vytvárajú prekážky v nervovej signalizácii. Krátkodobá pamäť tak môže mať určité výpadky, ktoré vplývajú na koncentráciu, pozornosť a učenie. V silnom kontraste s týmito tvrdeniami je fakt, že marihuana môže blahodarne pôsobiť pri niektorých neurodegeneratívnych ochoreniach, akými sú napríklad Alzheimerova choroba či epilepsia. Doteraz vykonané štúdie nasvedčujú tomu, že zlúčeniny nachádzajúce sa v marihuane majú tendenciu potláčať a zamedzovať progresii týchto chorôb. Čo je ešte na celej veci paradoxné?

Jednoznačnú odpoveď na vzťah gandže a mozgu nehľadaj! Prečo?

Medzi najznámejšie kanabinoidy nachádzajúce sa v rastlinách konope patrí kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC). Oba sa v mozgu viažu na kanabinoidné receptory, čím dokážu vplývať na priebeh viacerých procesov. THC je psychoaktívny a jeho dominantnou vlastnosťou je navodenie euforických pocitov – je to presne tá zložka trávy, ktorá ťa dostáva do povznesených stavov a vynáša vskutku “vysoko“. CBD zas v tomto smere pôsobí ako inhibítor (obmedzovač, tlmič) účinkov THC – jeho liečebný potenciál bol už preukázaný a naďalej je predmetom výskumu. Vysoké dávky THC zvyšujú riziko ohrozenia duševného zdravia používateľa a vznik psychózy – CBD má zas všetky predpoklady na úspešnú liečbu tohto nepríjemného ochorenia. Zákonite sa tu teda vynárajú isté zrnká pochybností, či je pre náš mozog konope vyslovene škodlivé a nič pozitívne mu neprináša. Sú to skôr jednotlivé zlúčeniny v marihuane, ktoré by mohli v tomto smere predstavovať potenciálne riziká či možné benefity.

Ilustračný obrázok - pamäť: ruka skladá puzzle v tvare ľudského mozgu

Ako dokáže marihuana ovplyvniť činnosť mozgu? Dôležitú rolu zohráva vek húliča!

Najnovšie štúdie naznačujú, že marihuana môže významne narušiť správnu činnosť a vývoj mozgu u mladých či dospievajúcich jedincov. V tejto skupine používateľov má kanabis jednoznačne negatívny vplyv na tkanivá mozgu súvisiace s pamäťou. Správne fungovanie pamäte je tak pomerne oslabené. Obvyklá je tiež strata motivácie, chuti do doučenia či snahy podávať adekvátny a kvalitný výkon.

Pozoruhodné je, že u dospelých milovníkov trávy vo veku 50+ rokov má už mariška na ich pamäť a kognitívne funkcie iba veľmi malý až zanedbateľný vplyv. Dôvod tohto oslabenia účinku marihuany na mozog používateľov vyššieho veku sa zatiaľ celkom presne vysvetliť nepodarilo. Je však zrejmé, že intenzita pôsobenia trávy na mozog húliča závisí najmä od jeho veku a množstva vyfajčeného materiálu.

Detail ženských rúk - v jednej ruke ubalená jointová cigareta a v druhej horiaci zapaľovač

Výskum realizovaný v tejto oblasti dokázal, že vyznávači marihuany, ktorí sa oddávali jej vplyvu od svojho mladého veku, stratili v dospelosti 6 až 8 bodov zo svojho IQ. Tento deficit sa im už nepodarilo dohnať ani po tom, čo s fajčením trávy nadobro prestali. Za pozornosť určite stojí, že používatelia marihuany, ktorí jej prišli na chuť až v dospelosti, zo svojho IQ nestratili ani bod.

Marihuana a jej vplyv na pamäť – záverečné zhrnutie!

Napriek všetkým vyššie spomenutým skutočnostiam je viac než pravdepodobné, že časté a hlavne dlhodobé užívanie marihuany mozgu rozhodne neprospieva. Dobrou správou je, že krátkodobé ovplyvnenie pamäte je len prechodné a dočasné. Existuje predpoklad, že každé, hoci aj vážnejšie poškodenie pamäte zo strany kanabisu je ešte stále možné napraviť. Vyžaduje si to však absolútnu abstinenciu a elimináciu marihuany z dosahu používateľa – toto však býva veľmi náročné, častokrát nemožné. V akom rozsahu je schopné intenzívne a pravidelné používanie trávy zapríčiniť dlhotrvajúce či neodstrániteľné kognitívne problémy zatiaľ jasné nie je. Marihuana môže mať relaxačné, uvoľňujúce a upokojujúce účinky, no v nadmernom množstve či v kombinácii s niektorými inými látkami však dokáže byť aj nezvyčajne škodlivá!

Vojto

Vášnivý fajčiar a externý copywriter, spracuje akúkoľvek tému pútavo a zrozumiteľne. Podelí sa s vami o skúsenosti, ktoré majú cenu zlata a informácie, ktoré inde nenájdete.