Marihuana na Slovensku: Konečne sme dosiahli výrazné zníženie trestov! Čo bude ďalej?

Marihuana na Slovensku dlhodobo patrí do jedného vreca s tvrdými drogami. Na jednej strane za to môže stigma a tú sa adekvátne pokúša vyvrátiť len nedostačujúce množstvo ľudí. Na strane druhej, je za to zodpovedný náš trestný zákon, ktorý medzi drogami v súčasnej podobe nerobí rozdiely.
Situácia sa u nás však konečne pohla správnym smerom. Slovenský parlament, v marci tohto roku, schválil návrh na výrazné zníženie trestov za držanie marihuany pre vlastnú spotrebu. Tento návrh schválila aj prezidentka republiky a tak vstupuje do platnosti od 1. mája 2022. V nasledujúcich riadkoch si rozoberieme čo táto zmena zákona prinesie, čo si od toho môžeme sľubovať a aká je momentálna situácia v ostatných krajinách Európskej únie.

THC – Ako sa mení zákon za jeho držanie?

THC aj naďalej na Slovensku ostáva ilegálne, rovnako ako jeho predaj. Avšak veľa stresu odpadne z bežných húličov, ktorí prechovávajú množstvo pre vlastnú spotrebu. To znamená, že ak máš pri sebe množstvo, ktoré zodpovedá maximálne trojnásobku priemernej jednorazovej dávky, tak ti hrozí trest vo výške jedného roku. Za množstvo zodpovedajúce desaťnásobku bežnej jednorazovej dávky, sú to maximálne dva roky. V pôvodnom zákone boli tieto hranice vo výške 3 a 5 rokov. Prihliadať sa pritom bude na skutkovú podstatu. Vo väčšine prípadov môže súd namiesto väzenia nariadiť liečenie. Sadzba sa mení aj za množstvá zodpovedajúce viac ako desiatim dávkam. Z 3 -10 rokov vo väzení, na 3-7 rokov.

List konopy a sudcovské kladivko

Miernejší je nový zákon aj k recidivistom. Opakovane odsúdeným sa sadzby znižujú z 10-15 na 5-10 rokov odňatia slobody. Súdy budú môcť skrátiť tresty aj nešťastníkom, odsúdeným pred tým, ako zákon vstúpil do platnosti. Zmena zákona sa týka iba látok z rastlín konope. Pre všetky ostatné omamné látky ostávajú trestné sadzby rovnaké. Tým pádom sme dosiahli rozlišovanie marihuany od ostatných drog, vďaka čomu toto môže byť významný krok vpred.

Legalizácia marihuany na Slovensku: Dočkáme sa?

Legalizácia marihuany sa u nás možno ešte stále zdá byť v nedohľadne. Áno, určite si ešte nejakú dobu počkáme! Nemôžem si však pomôcť, osobne naše vyhliadky už nevidím tak negatívne. Nebolo to tak dávno, keď bolo v nerozlišovanom zozname drog aj CBD, ktoré nemá žiadne psychoaktívne účinky. Dnes už sa na nás smeje z regálov v obchodoch. Aj konopných produktov, ktorých sa drogová politika nijak netýka, zrazu vidíme všade podstatne viac. Podarí sa nám to dosiahnuť aj s THC?

Povedomie o všetkých týchto látkach sa zvyšuje. Zatiaľ to nie je ani zďaleka v ideálnom štádiu, avšak toto je vlna, na ktorú treba skočiť hneď teraz. Ďalším krokom by mala byť legalizácia lekárskej marihuany. To môžeme dosiahnuť okrem iného tým, že na verejnosť prinesieme aktívnu diskusiu na túto tému. Potrebujeme vyjadrenia odborníkov, lekárov, výskumníkov, ale aj bežných ľudí, ktorí majú skúsenosti s liečivým potenciálom THC. Produkty z konope, konopná kozmetika či konopný čaj a CBD olej na Slovensku žnú obrovský úspech a skutočne pomáhajú pri mnohých zdravotných problémoch.

Rastliny konope - pohľad zhora

Lekárska marihuana ako efektívna liečba

Väčšina chorôb a problémov, ktoré sa bežne liečia opioidmi a inými silnými liekmi, môže byť efektívne liečená marihuanou. V mnohých prípadoch sú jej účinky dokonca lepšie. Zatiaľ čo opioidy bolesť utlmujú, THC pôsobí priamo na zdroj a tým pádom problém aj rieši. Pri legálnych silných liekoch pritom hrozia závažnejšie vedľajšie účinky, vzniká závislosť a hrozí úmyselné aj náhodné predávkovanie.

Mnohé svetové krajiny dávajú pacientom takúto možnosť liečby. V Európskej únii sme medzi poslednými krajinami, ktoré to neumožňujú. Slováci s chronickými bolesťami, s rakovinou, post traumatickou poruchou, či inými problémami sú tak odkázaní na dlhodobé užívanie liekov, alebo nelegálny nákup „drog“. Diskutujme, testujme, robme s tým niečo!

Konope v Európskej únii dostáva zelenú!

Konope a jeho situácia vo svete sa za posledné roky vyvíja veľmi pozitívnym spôsobom. Je to jedným z hlavných faktorov môjho optimizmu ohľadom situácie v našej krajine. V USA už legalizovala veľká časť štátov a je len otázkou času, kedy bude legalizácia platiť v celej krajine. Kanada si tiež už dávno fičí na legálnej vlne. Väčšina krajín sveta dekriminalizuje a povoľuje lekársku marihuanu. Nezaostáva ani Európska únia. Práve tieto fakty vyvíjajú tlak aj na krajiny ako Slovensko, čo napomáha postupnému uvoľňovaniu zákonov.

Kovové policajné putá a list konope

Ako sa k marihuane stavahú jednotlivé krajiny v Európe?

V Európskej únii je momentálna situácia veľmi optimistická. Rakúsko dekriminalizovalo množstvo pre vlastnú spotrebu a na terapeutické účely sú povolené viaceré extrakty. V Belgicku je dekriminalizované množstvo do 3g, ako aj pestovanie jednej rastliny. Lekári môžu predpisovať extrakt Sativex. V Chorvátsku je legálna lekárska marihuana a užívanie na rekreačné účely je dekriminalizované. U našich českých bratov si môžu vypestovať 5 rastlín a tolerovaných je až 10g. Lekárska marihuana je legálna. V Dánsku je rekreačná marihuana ilegálna, ale na legalizáciu lekárskej, spustili v roku 2018 skúšobný program. V Estónsku je THC dekriminalizované a od lekára ho môžete dostať so špeciálnym povolením.

Vo Fínsku je zatiaľ ilegálne, ale na lekárske účely je možné dostať licenciu. Vo Francúzku je marihuana ilegálna, ale hrozí za ňu maximálne pokuta. V lekárskej oblasti beží skúšobný program, do ktorého je zapojených 3000 pacientov. V Nemecku je zatiaľ marihuana ilegálna, avšak vážne sa hovorí o legalizácii. Pre pacientov, ktorí nemajú inú možnosť liečby, je s lekárskym predpisom legálna. Grécko povoľuje THC len na lekárske účely. Írsko tiež legalizuje lekársku marihuanu na 5 ročné skúšobné obdobie. Taliani v rámci dekriminalizácie, povoľujú aj pestovanie malého množstva rastlín, pre vlastnú potrebu. Lekárskym predpisom dávajú zelenú. Litva zatiaľ povoľuje len liečenie kanabisom. Luxembursko dekriminalizovalo rekreačné užívanie a legalizovalo zdravotné užívanie. Malta nedávno úplne legalizovala. Nesmie sa však fajčiť na verejnosti. Predaj je legálny cez neziskové organizácie.

Sušené kvety konope v dlaniach - detail

Holandské zákony sú komplikovanejšie, avšak bavíme sa o čiastočnej legalizácii s určitými pravidlami. V Poľsku je tolerované minimálne množstvo drogy(cca 0,2g), užívanie zo zdravotných dôvodov je legálne. V Portugalsku je dekriminalizované množstvo do 25g, alebo 5g hašišu. Na lekársky predpis je užívanie legálne. Slovinsko dekriminalizovalo a na lekárske účely povoľuje určité deriváty. Španielsko dekriminalizovalo a marihuanu je možné fajčiť v súkromných kluboch. Na lekárske užívanie povoľuje Sativex. Švédsko povoľuje užívanie v obmedzenom množstve na lekársky predpis, resp. na licenciu.

Slovensko je medzi poslednými, kde je marihuana úplne ilegálna

Z tohto vyplýva, že Slovensko je medzi poslednými piatimi krajinami Európskej únie, v ktorých je marihuana ilegálna na všetky účely. Našimi spolutrpiteľmi sú Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko. Je však viac než jasné, že k zmenám dochádza čoraz rýchlejšie a častejšie.

Podeľ sa v komentári, akým smerom sa podľa teba bude Slovensko v rámci marihuanových zákonov posúvať odteraz? Mohli by sme sa inšpirovať skúšobnými programami, ako to urobili niektoré iné štáty? Veríš, že sa dočkáme aj my?

Článok pre teba pripravila Sheena

Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis
https://dennikn.sk/2719950/liecenie-namiesto-trestu-nizsie-sadzby-aj-sanca-pre-uz-odsudenych-poslanci-posunuli-marihuanovu-novelu/?ref=inm
https://www.aktuality.sk/clanok/QQkSYI8/prezidentka-odobrila-znizenie-trestov-za-marihuanu-pre-vlastnu-spotrebu/

Monika Sheena

Copywriterka, pivná someliérka, “psia mama” a samozvaná ambasádorka za marihuanu a jej liečebný potenciál. Pre hulic.sk funguje ako externá copywriterka, v článkoch sa rada venuje hlavne kultúre a histórii spojenej s fajčením.