Konope a zdravý spánok: Ako pomáhajú kanabinoidy v boji s nespavosťou?

Konope a zdravý spánok? Jasné, jednoznačne! Z doterajších štatistík vyplýva, že problémy so spánkom má až tretina dospelej populácie. Neschopnosť zaspať, časté nočné, alebo predčasné ranné prebúdzanie, nepokojný, plytký či málo kvalitný a občerstvujúci spánok trápi dnes ľudí všade na svete. Aj preto bol vplyv kanabinoidov na kvalitu spánku a ich pomoc pri nespavosti predmetom viacerých výskumných štúdií, ktorých výsledky sú viac než zaujímavé. S ohľadom na zistenia vedcov sa na pozitívne účinky konope a možnosti ich využitia v tejto oblasti pozrieme trochu bližšie. Všetko, čo by vás o vzťahu konope a zdravého spánku mohlo zaujímať, nájdete práve TU!

Čo je spánok a prečo je tak dôležitý?

Spánok je biologická potreba – pravidelne sa opakujúci stav odpočinku, ktorý sa vyznačuje spomalením srdcového tepu, dýchania a výrazným obmedzením vnímania okolia. Počas spánku dochádza k regenerácii organizmu, spracovaniu a ukladaniu získaných informácií, správ a poznatkov. Dostatok zdravého spánku pomáha udržiavať v optimálnej kondícii náš kardiovaskulárny systém aj mentálne zdravie. Zlepšuje kognitívne funkcie (vnímanie, rozhodovanie, učenie, pamäť) a zabraňuje predčasnému starnutiu pokožky. Nedostatok spánku sa u človeka zas prejavuje zvýšenou podráždenosťou, únavou, zlou náladou a poklesom mozgových funkcií. Objaviť sa však môže aj skľúčenosť, úzkosť či depresia.

Nespavosť ako porucha spánku

Nespavosť (insomnia) je stav, keď dotyčná osoba zle zaspáva, príliš často sa budí a jej spánok je len povrchný. Táto porucha spánku môže byť akútna (krátkodobá), známe sú však aj chronické (dlhodobé) prípady. Príčin nespavosti môže byť viac. Najčastejšie sú to rodinné a pracovné problémy, nervozita, stres, únava, vyčerpanie, no aj obavy alebo depresívne stavy rôznej intenzity. Apropo, vedeli ste, že odporúčaná dĺžka spánku dospelého človeka je 7 až 9 hodín, teda asi 1/3 dňa?

Do hry vstupuje endokanabinoidný systém!

Kľúčovú úlohu v procese pôsobenia účinných látok z konope zohráva náš endokanabinoidný systém (ECS). Čo to je? Jedná sa o zložitý biochemický systém, ktorý v našom tele udržiava homeostázu (stálosť vnútorného prostredia) a reguluje množstvo významných funkcií, ako spánok, náladu, chuť do jedla, trávenie, imunitný systém, bolesť, zápaly a veľa ďalších. Dôležitou súčasťou tohto systému je sieť endokanabinoidných receptorov, ktoré sa nachádzajú v centrálnej nervovej sústave (CNS) a mozgu. Kanabinoidy prijaté z konope sa na tieto receptory účinne viažu a prostredníctvom nich ovplyvňujú riadenie už spomenutých, veľmi dôležitých biologických funkcií.

Ako pomáha konope pri spánku?

Jednou z najpodstatnejších funkcií endokanabinoidného systému tela je regulácia nášho spánkového cyklu (opakovanie spánku a bdenia), odborne nazývaného cirkadiánny rytmus. Je známe, že kanabinoidy, najmä CBD (kanabidiol) a THC (tetrahydrokanabinol), majú relaxačný a upokojujúci efekt. Vďaka ich účinku tak dochádza u konzumenta konope k citeľnému potláčaniu a eliminácii stresu, nepokoja, nervozity, tiesne, čo veľmi pozitívne vplýva na priebeh a celkovú kvalitu spánku.

Ako vplýva CBD na spánok?

Spánok je možné rozdeliť do dvoch základných fáz. Ortodoxný spánok (spánok NREM) je pokojová fáza spánku, v ktorej sa nesnívajú sny. Paradoxný spánok (spánok REM) je fáza najhlbšieho spánku, v ktorom dochádza k sneniu. Konope môže pomôcť skrátiť dobu zaspávania, uľahčiť prechod z pokojového NREM spánku do hlbokého spánku REM a odstrániť činitele, ktoré sú pre náš spánok rizikové. Podľa doteraz získaných poznatkov sa javí, že vplyv CBD na spánok závisí aj od veľkosti požitej dávky. Po skonzumovaní vyššej dávky je účinok CBD viac sedatívny, pri nižších dávkach zas pôsobí stimulačne.

Výskum tak naznačuje, že na účely zlepšenia spánku sú vyššie dávky kanabidiolu vhodnejšie. Je však nutné podotknúť, že každý používateľ môže na rôzne dávky CBD reagovať odlišne. U začiatočníkov a konzumentov bez predchádzajúcej skúsenosti sa vždy odporúča začať s nižšími dávkami, ktoré sa podľa individuálnych potrieb a možností jednotlivca neskôr zvyšujú. Označiť presnú, odporúčanú alebo štandardnú dávku CBD je v tomto prípade zložité. Všetko totiž závisí od požiadaviek a nárokov konkrétneho spotrebiteľa.

Konope a zdravý spánok – zhrnutie

Nespornou výhodou CBD je to, že problémy so spánkom rieši komplexne. Čo to znamená? CBD cez náš endokanabinoidný systém priamo podnecuje spánkový rytmus a pomáha udržiavať jeho rovnováhu. Zároveň však pôsobí aj relaxačne – zmierňuje úzkosť, bolesť, napätie a stres, čím podporuje zdravie nášho spánku nepriamo. Je pravdou, že potenciálne účinky kanabinoidov na zdravie človeka sú stále ešte predmetom výskumu. Vo všeobecnosti však platí, že CBD je bezpečný, nenávykový a dobre znášaný. Navyše, v porovnaní s THC nemá žiadne psychoaktívne účinky, nespôsobuje euforickú intoxikáciu (stavy tzv. zhúlenosti) a jeho používanie je celkom legálne.